ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ücretlendirme uygulamalarının, ilgili mevzuat ve şirketin faaliyetlerinin kapsamı dahilin de yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesini belirler.

2. ÜCRETLENDİRME ESASLAR

  • "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’’ genel kurul gündemine alınarak ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.
  • Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, şirketin iç dengelerini ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, ekonomik koşullar çerçevesinde objektif olarak belirlenir.
  • Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacağı gibi ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
  • Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
  • Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun seri: IV, No:56 tebliğ kapsamında ek menfaatler sağlanabilir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ücretlendirmeye yönelik önerilerini performansa ve şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturup yönetim kuruluna sunar.

  • Ücretlendirme şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ödenen ücretler arasında denge sağlanır.
  • Kurumsal yönetim komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kere gözden geçirir ve ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Gerekli gördüğü takdirde değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar.
  • Komite önerdiği ücretlendirmede mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durum performansı ve gelecekte elde edilmesi öngörülen gelirlerini göz önünde bulundurur.
  • Komitenin belirlediği ücretlendirme sabit ücret olduğu gibi değişken(performansa dayalı) ödemelerde olabilir. Performans ödemeleri hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemeleridir.

4. YÜRÜRLÜK

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Genel kurul gündeminde bilgilendirme maksadıyla yer alır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile kişi bazında sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

Tamam
Lütfen Bekleyin...