• Home
  • Sustainable Policy

Sustainable Policy

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM POLİTİKASI

2020 yılında yayınlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmış olup; bu gelişmeye paralel olarak, SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Ekim 2020’de yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak Şirket tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış, Şirket’in uyum ve raporlama açısından mevcut durumu ve iyileştirme alanları incelenmiştir. 

Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Amacımız doğal ve kültürel miraslarımıza sahip çıkarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ortam bırakmaktır. Bu nedenle şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün güncellemektedir.  

Şirketimiz bu bağlamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup, Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda genel bir değerlendirmesini yapmak için uluslararası platformda en iyi ve en güvenilir program olarak kabul edilen uluslararası Leather Working Group (LWG) sertifikasyonuna sahip olmuştur.

Leather Working Group; (LWG) kendi oluşturduğu denetim protokolü çerçevesinde deri üreticileri ve deri ürünleri üreten uluslararası markalar ve tedarikçileri denetleyen bir yapıdır.

Bu sertifikasyona sahip olarak, Ensari Deri dünya standartlarında deri üreticisi olduğunu ve çevreye olan duyarlılığını uluslararası deri ürünleri üreticilerine kanıtlamıştır.

Uluslararası sertifika sürecinde yapılan değerlendirmeler şu şekildedir:

·       İşletme izinleri

·       Tesis yönetim kriterleri

·       Tabaklama süreçleri

·       Acil durum planlama

·       Temiz teknoloji

·       Çevre yönetim sistemleri

·       Su/enerji tüketimi

·       Üretim prosesleri

·       Hava ve gürültü emisyonları

·       Güvenlik

·       Kimyasal yönetimi

·       Kısıtlanmış malzeme kullanımı

·       Tesis temizlik ve hijyeni

·       Sinyal ve uyarı sistemleri

·       Tabaklama sonrası süreçler

·       Finisaj prosedürleri

·       Müşteri yönetim süreçleri

·       Şikayet yönetimi

İLKELERİMİZ:

-Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretimimizin girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak tüm ENSARİ ailesinin sorumluluğudur.

-Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uyumun da ötesinde, müşterilerimizin çevre beklentilerini de karşılamayı,

-Faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için, çevre ile dost temiz teknolojilerden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı,

-Su, enerji, hammadde, yardımcı madde vb. ve doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarrufa önem vererek tüm çalışanlarımızın öneri ve katkılarıyla sürekli iyileştirmeyi,

-Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil olmak üzere emisyonlarımızı yasal sınırların da altında tutmayı,

-Çevre politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşmayı, çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi, taahhüt ederiz.

Cookies are used on this website to provide a better service. You can review the Privacy Policy of the Website to change your cookie preferences and get detailed information about Cookies.
 

Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.

Tamam
Please Wait...